De Hagedoorn Stichting
Welkom op de website van de Hagedoorn Stichting
Introductie

De Hagedoorn Stichting is opgericht op 7 juli 1989 en vernoemd naar Jan Hagedoorn (1926-2011). Deze exentrieke Rijswijker kwam uit de reiswereld. Hij trakteerde elf maal op de derde zaterdag in juni honderd personen op een dagje uit met alles er op en er aan. Hij betaalde de excursies, lunch en diner. Hagedoorn was sinds 1989 weduwnaar en hij bezat kind nog kraai. Daarom bracht hij zijn spaarcentjes en onroerend bezit onder in genoemde stichting. Het bestuur van de Hagedoorn Stichting komt enkele malen per jaar bijeen om te bepalen, welke goede doelen met een ANBI-status een donatie krijgen. De hoogte van een gift verschilt per goed doel.

De Hagedoorn Stichting is gevestigd te Rijswijk (Zuid-Holland) en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer 41155786. Het RSIN nummer van de Hagedoornstichting is: 8005.86.463